ryby definicja
Co to jest ryby. Wyjaśnienie poprzez niektórych systematyków uznawane za gromadę kręgowców.

Czy przydatne?

Co to jest ryby

Co oznacza RYBY: zwierzęta wodne poprzez niektórych systematyków uznawane za gromadę kręgowców (Vertebrata), współcześnie traktowane jako ekipa organizmów, do której zaliczane są gromady fałdopłetwe (Acanthodii), tarczowce (Placodermi), zrosłogłowe (Holocephali), spodouste (Selachii) iryby kostno-szkieletowe (Osteichthyes). Pierwsze r. pojawiły się wsylurze ( ery iokresy geologiczne). Są organizmami skrzelodysznymi, zasiedlającymi rozmaite typy środowisk wodnych. Wbudowie morfologicznej ianatomicznej wyróżnione są cechy świadczące oprzystosowaniu do wodnego trybu życia. Ciało opływowego kształtu, pokryte łuskami. Wskórze zlokalizowane liczne gruczoły śluzowe, których wydzielina minimalizuje tarcie wody opowierzchnię ciała. Kończyny wykształcone wpostaci parzystych płetw piersiowych ibrzusznych. Płetwy: grzbietowa, ogonowa iodbytowa są nieparzyste. Szkielet chrzęstny albo kostny. Uniektórych przedstawicieli, na przykład u ryb dwudysznych (Dipnoi), u ganoidów chrzęstnych (Chondrostei) iu zrosłogłowych (Holocephali) dobrze zachowana struna grzbietowa. Obecne szczęki izęby. Występuje narząd powietrzny, wykształcony wformie prymitywnego płuca u ryb dwudysznych, kostnych ganoidów iryb ramieniopłetwych albo przekształcony wpęcherz pławny ( narząd hydrostatyczny) u większości gatunków. U spodoustych narząd hydrostatyczny nie występuje. Serce zbudowane jest zzatoki żylnej, przedsionka, komory istożka tętniczego. Narządem wydalniczym jest śródnercze. R. są organizmami rozdzielnopłciowymi. Zapłodnienie zewnętrzne (ugatunków jajorodnych) albo wewnętrzne (u gatunków jajożyworodnych iżyworodnych). Postęp prosty albo zpostacią larwalną. Gromada liczy blisko 20 tys. gatunków, pośród których najliczniej reprezentowani są przedstawiciele ryb kostnoszkieletowych. Wg wcześniejszego podziału systematycznego do ryb wrandze gromady należały następujące podgromady: fałdopłetwe, tarczowce, ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichthyes) ikostnoszkieletowe

Czym jest ryby znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Riketsje:
Słownik pałeczkowate drobnoustroje pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na przykład dur plamisty wywoływany ryby.
Co znaczy RNA Rybosomalny:
Słownik kwas rybonukleinowy ryby.
Co znaczy Rośliny Pionierskie:
Słownik gatunki roślin wchodzące jako pierwsze na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej ryby.
Co znaczy Redie:
Słownik przywr digenetycznych (Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są wydłużone, opatrzone dwoma ryby.
Co znaczy RNA Przenośnikowy:
Słownik kwas rybonukleinowy ryby.
  • Dodano:
  • Autor: