rozrodczy sezon definicja
Co to jest sezon rozrodczy. Wyjaśnienie dojrzewają komórki płciowe izwierzęta przystępują do.

Czy przydatne?

Co to jest sezon rozrodczy

Co oznacza SEZON ROZRODCZY: moment, wktórym dojrzewają komórki płciowe izwierzęta przystępują do rozrodu. Zazwyczaj następne s.r. przedzielone są okresami spoczynkowymi, wktórych gonady są nieaktywne. Uwielu owadów s.r. występuje tylko raz - pod koniec życia. Uinnych zwierząt występuje cyklicznie izwiązany jest zporą roku (długością dnia itemperaturą). S.r. może być podzielony na okresy, jak unietoperzy wklimacie umiarkowanym (behawior godowy nietoperzy wwarunkach Polski obserwujemy od września, jesienią dochodzi także do zaplemnienia samic; zapłodnienie komórek jajowych irozwój zarodkowy następuje jednak dopiero wiosną - po okresie hibernacji)

Czym jest sezon rozrodczy znaczenie w Słownik biologia S .

Co znaczy Serologia:
Słownik zajmujący się badaniem przeciwciał naturalnych inabytych (wytworzonych poprzez organizm jako odpowiedź na działanie antygenów), występujących wsurowicy krwi człowieka izwierząt. Badania serologiczne sezon rozrodczy.
Co znaczy Stenotopy:
Słownik organizmy zamieszkujące tylko ściśle określone biotopy, takie jak pustynie czy bagna sezon rozrodczy.
Co znaczy Ssaki:
Słownik kręgowców (Vertebrata) reprezentowana poprzez trzy podgromady: prassaki (Prototheria), ssaki niższe (Methatheria) issaki wyższe, a więc łożyskowce (Eutheria, Placentalia). Ssaki niższe iwyższe łączy sezon rozrodczy.
Co znaczy Szczęki:
Słownik stawonogów; 2) kostne albo chrzęstne przedmioty otaczające otwór gębowy żuchwowców (Gnathostomata). Pochodzą one zprzekształconego Iłuku trzewiowego przodków tej ekipy strunowców. Powstały wefekcie sezon rozrodczy.
Co znaczy Speleofauna:
Słownik zwierząt zamieszkujących jaskinie albo podobne schronienia podziemne, na przykład sztolnie czy podziemne bunkry. Gatunki tworzące s.najczęściej cechuje brak pigmentu, na przykład odmieniec jaskiniowy sezon rozrodczy.
  • Dodano:
  • Autor: