przestrzenne sumowanie definicja
Co to jest sumowanie przestrzenne. Wyjaśnienie opierające na spowodowaniu wyładowania neuronu.

Czy przydatne?

Co to jest sumowanie przestrzenne

Co oznacza SUMOWANIE PRZESTRZENNE: zdarzenie opierające na spowodowaniu wyładowania neuronu ruchowego poprzez dwa albo więcej słabych (podprogowych) impulsów, docierających zinnych neuronów. Każdy ztych impulsów jest zosobna zbyt słaby, by spowodować reakcję

Czym jest sumowanie przestrzenne znaczenie w Słownik biologia S .

Co znaczy Symetria Ciała:
Słownik organizmu co najmniej jednej osi albo płaszczyzny symetrii. S.c. charakteryzuje zdecydowaną przewarzająca część organizmów. Brakiem jej odznaczają się tylko ameby. Przykładami s.c. są: symetria sumowanie przestrzenne.
Co znaczy Stosunek Plazmojądrowy:
Słownik zależność między objętością jądra aobjętością cytoplazmy: NP = Vn / (Ve-Vn), gdzie NP = s.p., Vn = objętość jądra, Ve = objętość komórki. Wwarunkach fizjologicznych s.p. jest stały dla każdej komórki sumowanie przestrzenne.
Co znaczy Symbioza:
Słownik organizmów należących do różnych gatunków (nazywanych symbiontami). Terminu s. używamy do ustalenia nieantagonistycznych stosunków międzygatunkowych. Wiele precyzyjniej relacje te określają terminy sumowanie przestrzenne.
Co znaczy Stenohalizm:
Słownik stenobionty sumowanie przestrzenne.
Co znaczy Skórka:
Słownik roślin, najczęściej utworzona zjednej warstwy ściśle do siebie przylegających komórek. Pełni funkcję ochronną, powstaje zpraskórki. Na powierzchni komórek s. organów nadziemnych regularnie występuje sumowanie przestrzenne.
  • Dodano:
  • Autor: