teleutospory definicja
Co to jest teleutospory. Wyjaśnienie zimowe zarodniki produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw.

Czy przydatne?

Co to jest teleutospory

Co oznacza TELEUTOSPORY: grubościenne, zimowe zarodniki produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw. rdzami. Dojrzałe t. zawierają diploidalne jądra, które w czasie kiełkowania ulegają podziałowi mejotycznemu. Wwyniku tego procesu powstają cztery haploidalne zarodniki, zw. bazydiosporami

Czym jest teleutospory znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Transkrypcja:
Słownik RNA na podstawie matrycy DNA. Dzięki komplementarności zasad azotowych następuje przepisanie informacji genetycznej na kod RNA. Nić DNA (tak zwany nić transkrybowana) stanowi wzorzec, na podstawie teleutospory.
Co znaczy Tiouracyl:
Słownik lek blokujący syntezę tyroksyny będącej hormonem produkowanym poprzez tarczycę. T. podawany jest przed operacją usunięcia wola, które powstaje w konsekwencji nadmiaru tyreotropiny teleutospory.
Co znaczy Taktyzmy:
Słownik taksje teleutospory.
Co znaczy Transdukcja:
Słownik udziale bakteriofagów mechanizm przeniesienia materiału genetycznego jednej bakterii do drugiej. Odłączając się od chromosomu komórki bakteryjnej, bakteriofag może przenieść jego fragment. W czasie teleutospory.
Co znaczy Tkanka Glejowa:
Słownik układu nerwowego. Wjej skład wchodzą gliocyty (właściwe komórki glejowe), komórki Schwanna ikomórki wyściółki. Zależnie od budowy, wielkości ipochodzenia gliocytów wyróżniamy mikroglej(mezoglej teleutospory.
  • Dodano:
  • Autor: