teleutospory definicja
Co to jest teleutospory. Wyjaśnienie zimowe zarodniki produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw.

Czy przydatne?

Co to jest teleutospory

Co oznacza TELEUTOSPORY: grubościenne, zimowe zarodniki produkowane poprzez pasożytnicze grzyby zw. rdzami. Dojrzałe t. zawierają diploidalne jądra, które w czasie kiełkowania ulegają podziałowi mejotycznemu. Wwyniku tego procesu powstają cztery haploidalne zarodniki, zw. bazydiosporami

Czym jest teleutospory znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Turgor:
Słownik komórki spowodowane ciśnieniem osmotycznym soku komórkowego. T. jest związany ze stężeniem substancji zawartych wsoku komórkowym. Jeżeli stężenie jakiejś substancji wewnątrz komórki jest wyższe od teleutospory.
Co znaczy Torfowisko:
Słownik występują rośliny wchodzące wskład zbiorowisk tworzących torf. Powstaje wmiejscach wilgotnych. T. niskie powstaje w konsekwencji postępującego zarastania brzegów zbiornika wodnego poprzez mchy teleutospory.
Co znaczy Tryptofan:
Słownik aminokwasy teleutospory.
Co znaczy Trzewioczaszka:
Słownik czaszka teleutospory.
Co znaczy Transpozon:
Słownik fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności teleutospory.
  • Dodano:
  • Autor: