thecodontia definicja
Co to jest Thecodontia. Wyjaśnienie triasowych gadów, od których wywodzi się rodowód ptaków.

Czy przydatne?

Co to jest Thecodontia

Co oznacza THECODONTIA: rząd wymarłych triasowych gadów, od których wywodzi się rodowód ptaków ikrokodyli. Do ekipy tej należał między innymi praptak - Archeopteryx, który, podobnie jak pozostałe T., odznaczał się uzębieniem gadzim typu tekodontycznego ( zęby)

Czym jest Thecodontia znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Tkanka:
Słownik ekipa komórek opodobnym pochodzeniu ibudowie, spełniających jednakowe funkcje worganizmie thecodontia.
Co znaczy Tornaria:
Słownik jelitodyszne thecodontia.
Co znaczy Trans Konfiguracja:
Słownik cis konfiguracja thecodontia.
Co znaczy Transformacja:
Słownik zmiana właściwości bakterii, powstała w konsekwencji przeniesienia materiału genetycznego wpostaci DNA zjednej bakterii do drugiej, bez pośrednictwa bakteriofagów thecodontia.
Co znaczy Translacja:
Słownik którego wiadomość genetyczna zapisana w czasie transkrypcji wukładzie nukleotydów RNA zostaje przełożona na sekwencję aminokwasów budujących syntetyzowane białko. Matrycę, na której powstaje białko thecodontia.
  • Dodano:
  • Autor: