krwiotwórcza tkanka definicja
Co to jest tkanka krwiotwórcza. Wyjaśnienie uczestnicząca wtworzeniu przedmiotów morfotycznych krwi.

Czy przydatne?

Co to jest tkanka krwiotwórcza

Co oznacza TKANKA KRWIOTWÓRCZA: tkanka uczestnicząca wtworzeniu przedmiotów morfotycznych krwi. Jest odmianą tkanki łącznej. Zbudowana jest zniewyspecjalizowanych komórek siateczki, makrofagów iwłókien srebrochłonnych. Komórki niewyspecjalizowane mogą przekształcać się welementy morfotyczne krwi. Ussaków t.k. tworząca zrąb szpiku kostnego określana jest mianem tkanki mieloidalnej (szpikowej), z kolei t.k. budująca węzły limfatyczne ( układ limfatyczny) i śledzionę to tkanka limfatyczna, zw. również tkanką chłonną. Wobrębie tkanki szpikowej zachodzi mechanizm różnicowania się erytrocytów, wtkance limfatycznej dochodzi do namnażania się iróżnicowania limfocytów imonocytów ( agranulocyty). Podział t.k. na dwa typy nie dotyczy kręgowców niższych, uktórych mechanizm powstawania przedmiotów morfotycznych krwi zachodzi wtych samych narządach. Zobacz także: hematopoeza

Czym jest tkanka krwiotwórcza znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Teoria Malthusa:
Słownik przełomie XVIII iXIX w. poprzez z angielskiego: duchownego T. Malthusa. Malthus uważał, że czas podwojenia się liczby ludności wskali światowej wynosi 25 lat. Takie tempo przyrostu populacji ludzkiej tkanka krwiotwórcza.
Co znaczy Tkanka Stygmatoidalna:
Słownik tkanka transmisyjna tkanka krwiotwórcza.
Co znaczy Tornaria:
Słownik jelitodyszne tkanka krwiotwórcza.
Co znaczy Transpozon:
Słownik fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności tkanka krwiotwórcza.
Co znaczy Taniec Godowy:
Słownik samców wokresie godowym, mający na celu zdobycie najodpowiedniejszej partnerki do rozrodu. T.g. bazuje na odbywaniu lotów godowych, prezentowaniu upierzenia godowego (szaty godowej) iwydawaniu tkanka krwiotwórcza.
  • Dodano:
  • Autor: