łączna tkanka definicja
Co to jest tkanka łączna. Wyjaśnienie zbudowana zsubstancji międzykomórkowej ipogrążonych wniej.

Czy przydatne?

Co to jest tkanka łączna

Co oznacza TKANKA ŁĄCZNA: tkanka zwierzęca zbudowana zsubstancji międzykomórkowej ipogrążonych wniej komórek. Wzależności od typu komórek ipostaci substancji międzykomórkowej wyróżnia się t.ł. właściwą, tkankę chrzęstną, tkankę kostną, tkankę krwiotwórczą i chłonkę i krew. T.ł. pochodzą z mezenchymy, zw. także t.ł. zarodkową. T.ł. właściwa zawiera fibroblasty, a więc komórki t.ł. właściwej i włókna kolagenowe zanurzone wsubstancji międzykomórkowej. Wyróżnia się następujące typy t.ł. właściwej: siateczkowatą (buduje śródbłonek), wiotką (błony międzymięśniowe) izbitą (przedmioty szkieletowe)

Czym jest tkanka łączna znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Treonina:
Słownik aminokwasy tkanka łączna.
Co znaczy Tlenowce:
Słownik aerobionty tkanka łączna.
Co znaczy Transpozon:
Słownik fragmenty DNA plazmidów, wykazujące umiejętność do transpozycji zdużą częstością izawierające geny odporności tkanka łączna.
Co znaczy Teoria Dryfu Kontynentalnego:
Słownik teoria ruchu płyt kontynentalnych tkanka łączna.
Co znaczy Trzeciorzęd:
Słownik ery iokresy geologiczne tkanka łączna.
  • Dodano:
  • Autor: