tkankowe zwierzęta tkankowce definicja
Co to jest tkankowce, zwierzęta tkankowe. Wyjaśnienie obejmujący gatunki zbudowane zkomórek.

Czy przydatne?

Co to jest tkankowce, zwierzęta tkankowe

Co oznacza TKANKOWCE, ZWIERZĘTA TKANKOWE: dział zwierząt obejmujący gatunki zbudowane zkomórek uorganizowanych wtkanki. Należy do nich przewarzająca część zwierząt wielokomórkowych

Czym jest tkankowce, zwierzęta tkankowe znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Transport Aktywny:
Słownik iprzenoszenie substancji poprzez błonę komórkową wbrew gradientowi stężeń. Mechanizm ten wymaga nakładu energii, pozwala jednak na wychwytywanie zotoczenia niezbędnych substancji. Wten sposób dzieje tkankowce, zwierzęta tkankowe.
Co znaczy Tigmotaksje:
Słownik taksje tkankowce, zwierzęta tkankowe.
Co znaczy Tranzycja:
Słownik mutacje genowe tkankowce, zwierzęta tkankowe.
Co znaczy Teoria Abiogenezy:
Słownik teoria samorództwa tkankowce, zwierzęta tkankowe.
Co znaczy Tryskawka:
Słownik szczeliny skrzelowej znajdującej się pomiędzy łukami żuchwowym ignykowym, występująca u spodoustych (Selachii). Szczególne znaczenie ma upłaszczek, którym służy do pobierania wody oddechowej tkankowce, zwierzęta tkankowe.
  • Dodano:
  • Autor: