tropizmy definicja
Co to jest tropizmy. Wyjaśnienie albo wzrostowa organów roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo.

Czy przydatne?

Co to jest tropizmy

Co oznacza TROPIZMY: reakcja ruchowa albo wzrostowa organów roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo osiadłych zwierząt na kierunkowe bodźce. Polegają one na wygięciu wkierunku źródła bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od rodzaju bodźca wywołującego reakcję wyróżnia się następujące t.: a) chemotropizm - reakcja na bodźce chemiczne; b) fototropizm - reakcja na światło; c) galwanotropizm - reakcja na przepływ prądu; d) geotropizm - reakcja na przyciąganie ziemskie. Wyróżniono geotropizmdodatni (rośnięcie korzenia ku dołowi), niekorzystny (rośnięcie łodygi ku górze) itranswersalny, zw. plagiotropizmem (wyrastanie korzeni bocznych Irzędu pod kątem prostym albo ostrym do korzenia głównego); e) heliotropizm - reakcja na promienie słoneczne; f) higrotropizm - reakcja na środowisko owysokiej wilgotności; g) hydrotropizm - reakcja na środowisko wodne; h) tigmotropizm(haptotropizm) - reakcja na dotknięcie. Tigmotropizm pozwala czepnym organom roślin na przytwierdzanie się do podłoża

Czym jest tropizmy znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Transpiracja:
Słownik wpostaci pary poprzez nadziemne części roślin, raczej poprzez liście. Część wody wyparowuje bezpośrednio poprzez całą powierzchnię liścia. To jest t. kutykularna, przewarzająca część jednak jest tropizmy.
Co znaczy Tchawkodyszne:
Słownik ekipa bezkręgowców oddychających dzięki tchawek. Należy do nich część pajęczaków (Arachnida), wije (Myriapoda), owady (Insecta) i pratchawce (Onychophora tropizmy.
Co znaczy Tiamina:
Słownik witaminy tropizmy.
Co znaczy Trawy:
Słownik jednoliściennych (Monocotyledones) odznaczających się podzieloną na węzły imiędzywęźla łodygą, zw. źdźbłem, wąskimi idługimi liśćmi ounerwieniu równoległym, miniaturowymi kwiatami zebranymi wwiechy tropizmy.
Co znaczy Transport Aktywny:
Słownik iprzenoszenie substancji poprzez błonę komórkową wbrew gradientowi stężeń. Mechanizm ten wymaga nakładu energii, pozwala jednak na wychwytywanie zotoczenia niezbędnych substancji. Wten sposób dzieje tropizmy.
  • Dodano:
  • Autor: