tropizmy definicja
Co to jest tropizmy. Wyjaśnienie albo wzrostowa organów roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo.

Czy przydatne?

Co to jest tropizmy

Co oznacza TROPIZMY: reakcja ruchowa albo wzrostowa organów roślinnych (korzeni, łodyg, liści) albo osiadłych zwierząt na kierunkowe bodźce. Polegają one na wygięciu wkierunku źródła bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od rodzaju bodźca wywołującego reakcję wyróżnia się następujące t.: a) chemotropizm - reakcja na bodźce chemiczne; b) fototropizm - reakcja na światło; c) galwanotropizm - reakcja na przepływ prądu; d) geotropizm - reakcja na przyciąganie ziemskie. Wyróżniono geotropizmdodatni (rośnięcie korzenia ku dołowi), niekorzystny (rośnięcie łodygi ku górze) itranswersalny, zw. plagiotropizmem (wyrastanie korzeni bocznych Irzędu pod kątem prostym albo ostrym do korzenia głównego); e) heliotropizm - reakcja na promienie słoneczne; f) higrotropizm - reakcja na środowisko owysokiej wilgotności; g) hydrotropizm - reakcja na środowisko wodne; h) tigmotropizm(haptotropizm) - reakcja na dotknięcie. Tigmotropizm pozwala czepnym organom roślin na przytwierdzanie się do podłoża

Czym jest tropizmy znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Tkanka Nabłonkowa:
Słownik przylegających do siebie komórek tkanka pokrywająca jamy narządów wewnętrznych i powierzchnię ciała zwierząt. Komórki nabłonka wytwarzają niewielką liczba substancji międzykomórkowej tworzącej uich tropizmy co znaczy.
Co znaczy Tkanka Przyranna:
Słownik kalus tropizmy krzyżówka.
Co znaczy Torbacze:
Słownik podgromady ssaków niższych (Methateria). Charakterystyczną właściwością t. jest krótki moment życia płodowego, po którym rodzą się bardzo małe isłabo rozwinięte młode. Ich dalszy postęp następuje tropizmy co to jest.
Co znaczy Teriologia:
Słownik edukacja o ssakach (Mammalia); dział zoologii zajmujący się całokształtem wiedzy oekologii, ewolucji, systematyce, anatomii irozwoju tropizmy słownik.
Co znaczy Trawy:
Słownik jednoliściennych (Monocotyledones) odznaczających się podzieloną na węzły imiędzywęźla łodygą, zw. źdźbłem, wąskimi idługimi liśćmi ounerwieniu równoległym, miniaturowymi kwiatami zebranymi wwiechy tropizmy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: