trzonowce definicja
Co to jest trzonowce. Wyjaśnienie zęby. Co znaczy TRZONOWCE definicja.

Czy przydatne?

Co to jest trzonowce

Co oznacza TRZONOWCE: zęby

Czym jest trzonowce znaczenie w Słownik biologia T .

Co znaczy Teoria Malthusa:
Słownik przełomie XVIII iXIX w. poprzez z angielskiego: duchownego T. Malthusa. Malthus uważał, że czas podwojenia się liczby ludności wskali światowej wynosi 25 lat. Takie tempo przyrostu populacji ludzkiej trzonowce.
Co znaczy Transkrypcja:
Słownik RNA na podstawie matrycy DNA. Dzięki komplementarności zasad azotowych następuje przepisanie informacji genetycznej na kod RNA. Nić DNA (tak zwany nić transkrybowana) stanowi wzorzec, na podstawie trzonowce.
Co znaczy Teriologia:
Słownik edukacja o ssakach (Mammalia); dział zoologii zajmujący się całokształtem wiedzy oekologii, ewolucji, systematyce, anatomii irozwoju trzonowce.
Co znaczy Termotaksje:
Słownik taksje trzonowce.
Co znaczy Taksje:
Słownik organizmu na bodźce kierunkowe. Polegają na aktywnym przemieszczaniu się wkierunku bodźca (t. dodatnie) albo wkierunku przeciwnym (t. ujemne). Wzależności od rodzaju bodźca wyróżnia się następujące trzonowce.
  • Dodano:
  • Autor: