ucho definicja
Co to jest ucho. Wyjaśnienie irównowagi kręgowców. Złożona jest zu. zewnętrznego, występującego.

Czy przydatne?

Co to jest ucho

Co oznacza UCHO: narząd słuchu irównowagi kręgowców. Złożona jest zu. zewnętrznego, występującego tylko ussaków, u. środkowego iu. wewnętrznego. Wskład u. zewnętrznego wchodzi małżowina uszna iprzewód słuchowy zewnętrzny. Małżowina służy do wychwytywania inakierowywania fal dźwiękowych do przewodu słuchowego. U. środkowe jest homologiczne z tryskawką spodoustych. Złożona jest zjamy bębenkowej, ograniczonej od strony zewnętrznej błoną bębenkową, i kostek słuchowych, które przenoszą drgania błony bębenkowej do błędnika u. wewnętrznego. U. środkowe ma połączenie zgardzielą przez przewód bębenkowo-gardzielowy, zw. także trąbką Eustachiusza. Wybrane płazy i węże nie posiadają u. środkowego. Błędnik u. wewnętrznego jest złożony zczęści grzbietowej (łagiewki) ibrzusznej (woreczka). Wczęści grzbietowej znajdują się dwa albo trzy kanały półkoliste. Aktualny wnich nabłonek zmysłowy odbiera ruchy śródchłonki wypełniającej wnętrze błędnika. Pozwala to na ustalenie przyspieszenia kątowego odpowiednio wdwóch albo trzech płaszczyznach. Wiadomości te umożliwiają zwierzęciu określanie przestrzennej orientacji ciała. Dolna część błędnika - woreczek, tworzy buteleczkę albo przewód ślimaka. Wnim znajduje się narząd spiralny, zw. także narządem Cortiego, zbudowany zfonoreceptorów, a więc komórek zmysłowych wrażliwych na fale akustyczne. (Ryc. 95)

Czym jest ucho znaczenie w Słownik biologia U .

Co znaczy Układ Rozrodczy Kręgowców:
Słownik kluczowymi elementami są gruczoły rozrodcze - gonady. Gamety kobiece - jajniki - produkują komórki jajowe; gamety męskie - jądra - produkują plemniki. Wskład narządów rozrodczych wchodzą drogi ucho co znaczy.
Co znaczy Urostyl:
Słownik spłaszczona kostka, stanowiąca zakończenie ogonowego odcinka kręgosłupa ryb, powstająca ze zlania się kilku ostatnich kręgów; 2) wydłużona kosteczka połączona zostatnim kręgiem płazów bezogonowych ucho krzyżówka.
Co znaczy Ureotelia:
Słownik zwierzęta ureoteliczne ucho co to jest.
Co znaczy Układ Krwionośny:
Słownik wykorzystywanych rozprowadzaniu po organizmie substancji pokarmowych, tlenu i hormonów wytwarzanych poprzez gruczoły dokrewne, atakże biorący udział wusuwaniu produktów przemiany materii. Złożona ucho słownik.
Co znaczy Układ Wieńcowy:
Słownik zespół naczyń krwionośnych zasilających mięsień sercowy. Kluczowe naczynia wieńcowe biegną wrowku wieńcowym, który znajduje się na zewnątrz serca, na granicy przedsionków ikomory (komór ucho czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: