ucho definicja
Co to jest ucho. Wyjaśnienie irównowagi kręgowców. Złożona jest zu. zewnętrznego, występującego.

Czy przydatne?

Co to jest ucho

Co oznacza UCHO: narząd słuchu irównowagi kręgowców. Złożona jest zu. zewnętrznego, występującego tylko ussaków, u. środkowego iu. wewnętrznego. Wskład u. zewnętrznego wchodzi małżowina uszna iprzewód słuchowy zewnętrzny. Małżowina służy do wychwytywania inakierowywania fal dźwiękowych do przewodu słuchowego. U. środkowe jest homologiczne z tryskawką spodoustych. Złożona jest zjamy bębenkowej, ograniczonej od strony zewnętrznej błoną bębenkową, i kostek słuchowych, które przenoszą drgania błony bębenkowej do błędnika u. wewnętrznego. U. środkowe ma połączenie zgardzielą przez przewód bębenkowo-gardzielowy, zw. także trąbką Eustachiusza. Wybrane płazy i węże nie posiadają u. środkowego. Błędnik u. wewnętrznego jest złożony zczęści grzbietowej (łagiewki) ibrzusznej (woreczka). Wczęści grzbietowej znajdują się dwa albo trzy kanały półkoliste. Aktualny wnich nabłonek zmysłowy odbiera ruchy śródchłonki wypełniającej wnętrze błędnika. Pozwala to na ustalenie przyspieszenia kątowego odpowiednio wdwóch albo trzech płaszczyznach. Wiadomości te umożliwiają zwierzęciu określanie przestrzennej orientacji ciała. Dolna część błędnika - woreczek, tworzy buteleczkę albo przewód ślimaka. Wnim znajduje się narząd spiralny, zw. także narządem Cortiego, zbudowany zfonoreceptorów, a więc komórek zmysłowych wrażliwych na fale akustyczne. (Ryc. 95)

Czym jest ucho znaczenie w Słownik biologia U .

Co znaczy Urikotelia:
Słownik zwierzęta urikoteliczne ucho.
Co znaczy Układ Chłonąco-Trawiący:
Słownik układ pokarmowo-naczyniowy ucho.
Co znaczy Układ Oksydacyjno-Redukcyjny:
Słownik utlenionych izredukowanych postaci jonów albo związków chemicznych, odznaczająca się istnieniem równowagi pomiędzy postacią utlenioną izredukowaną. Odpowiednikiem takich układów są cytochromy ucho.
Co znaczy Układ Płciowy:
Słownik układ rozrodczy ucho.
Co znaczy Uczulenie:
Słownik alergia ucho.
  • Dodano:
  • Autor: