wegetatywny nerwowy układ definicja
Co to jest układ nerwowy wegetatywny. Wyjaśnienie nerwowego, wdużej mierze niezależna od jego.

Czy przydatne?

Co to jest układ nerwowy wegetatywny

Co oznacza UKŁAD NERWOWY WEGETATYWNY: część układu nerwowego, wdużej mierze niezależna od jego części ośrodkowej. U.n.w. dzieli się na współczulny (sympatyczny) iprzywspółczulny (parasympatyczny). Każdy znich złożona jest znerwów izwojów. Ciała neuronów tworzących nerwy przedzwojowe, które docierają tylko do zwojów u.n.w., są umiejscowione wmózgu albo rdzeniu kręgowym. Ciała neuronów zazwojowych, łączących zwój u.n.w. zunerwianym narządem, a więc efektorem, są położone wpobliżu rdzenia kręgowego (w razie układu nerwowego współczulnego) albo wściankach unerwianych narządów (((w razie przywspółczulnego układu nerwowego). Zwoje współczulnego układu nerwowego są ze sobą połączone itworzą pnie współczulne położone po obydwu stronach kręgosłupa. Wzwiązku zumiejscowieniem zwojów włókna przedzwojowe układu współczulnego są krótkie, azazwojowe - długie. Wukładzie przywspółczulnym obserwuje się odwrotną sytuację: włókna przedzwojowe są długie, azazwojowe krótkie. Z racji na rozmieszczenie ośrodków układu nerwowego współczulny bywa nazywany częścią piersiowo-lędźwiową u.n.w., z kolei układ nerwowy przywspółczulny - częścią czaszkowo-krzyżową. Układ współczulny iprzywspółczulny działają na zasadzie przeciwieństw. Wpływ układu współczulnego zaznacza się wsytuacjach stresowych, wymagających powiększenia aktywności iwydolności organizmu. Skutkuje między innymi przyspieszenie pracy serca ioddechu i powiększenie ciśnienia krwi. Równocześnie przez pomniejszenie ilości krwi dostarczanej do układu pokarmowego iobniżenie aktywności gruczołów trawiennych skutkuje spowolnienie trawienia. Układ przywspółczulny działa aktywniej wokresie odpoczynku ispokoju. Przejawami jego działania są między innymi spowolnienie pracy serca ioddechu, pomniejszenie ciśnienia krwi iobniżenie temperatury ciała. skutkuje on również nasilenie mechanizmów trawiennych. Neuromediatorami ( synapsa) wydzielanymi wsynapsach układu współczulnego są adrenalina i noradrenalina, aw układzie przywspółczulnym acetylocholina

Czym jest układ nerwowy wegetatywny znaczenie w Słownik biologia U .

Co znaczy Układ Hormonalny:
Słownik wydzielania wewnętrznego, które wytwarzają hormony zwierzęce. Gruczoły wchodzące wskład u.h. są anatomicznie niezależne irozmieszczone wróżnych okolicach ciała, jednak funkcjonalnie tworzą całość układ nerwowy wegetatywny.
Co znaczy Układ Pokarmowo-Naczyniowy:
Słownik rozgałęziona jama ciała jamochłonów iczęści płazińców wyposażona wpojedynczy otwór, wykorzystywana do trawienia irozprowadzania po całym ciele substancji pokarmowych układ nerwowy wegetatywny.
Co znaczy Układ Wrotny:
Słownik krążenie wrotne układ nerwowy wegetatywny.
Co znaczy Układ Oddechowy:
Słownik wykorzystywanych do zamiany gazowej polegającej na pobierania tlenu zpowietrza albo wody i na usuwaniu zustroju dwutlenku węgla. Narządy te mogą mieć postać skrzeli, skrzelotchawek, tchawek układ nerwowy wegetatywny.
Co znaczy Uczenie Się:
Słownik nabywania zdolności wefekcie naśladowania innych, zazwyczaj starszych osobników albo pod wpływem warunków środowiska. mechanizm ten pozwala na uzyskanie zdolności przekraczających zakres zachowań układ nerwowy wegetatywny.
  • Dodano:
  • Autor: