oddechowy układ definicja
Co to jest układ oddechowy. Wyjaśnienie wykorzystywanych do zamiany gazowej polegającej na.

Czy przydatne?

Co to jest układ oddechowy

Co oznacza UKŁAD ODDECHOWY: układ narządów wykorzystywanych do zamiany gazowej polegającej na pobierania tlenu zpowietrza albo wody i na usuwaniu zustroju dwutlenku węgla. Narządy te mogą mieć postać skrzeli, skrzelotchawek, tchawek, płucotchawek albo płuc. Skrzela występujące uwiększości zwierząt żyjących wwodzie przybierają rozmaite postacie. Na przykład uwieloszczetów iskorupiaków znajdują się upodstawy odnóży, nie mniej jednak uniektórych spośród tych ostatnich całe odnóża pełnią funkcję oddechową. Umięczaków małże mają skrzela wpostaci sieci, z kolei skrzelodyszne posiadają umieszczone wjamie płaszczowej skrzela grzebykowate. Uślimaków lądowych i większości słodkowodnych skrzela ulegają uwstecznieniu; funkcje oddechowe spełnia tak zwany płuco skórne, które jest uchyłkiem jamy płaszczowej. Skrzelotchawki itchawki owadów tworzą układy silnie rozgałęziających się rurek isą zasilane wwodę albo powietrze oddechowe dzięki aktywności mięśni ciała, które w czasie pracy wywołują ściskanie albo rozciąganie ich ścian. Występującym wodwłokach pajęczaków płucotchawkom mogą towarzyszyć typowe tchawki. Ukręgowców wodnych u.o. ma postać skrzeli tworzących worki i nitkowate albo listkowate wyrostki. Ukręgowców lądowych wskład u.o. wchodzą drogi oddechowe ipłuca. Startowy odcinek dróg oddechowych stanowią nozdrza zewnętrzne prowadzące do jamy nosowej. Upłazów jest ona krótka iotwiera się do początkowego odcinka jamy gębowej, z kolei uwiększości gadów iptaków jest nieco dłuższa, ajej ujście (nozdrza wewnętrzne) leży głębiej. Ukrokodyli issaków, uktórych występuje silnie rozwinięte wtórne podniebienie twarde, jama nosowa przechodzi wprzewód nosowo-gardzielowy. Przewód ten jest kompletnie oddzielony od jamy gębowej, co umożliwia swobodne oddychanie również wówczas, gdy jest ona wypełniona pokarmem albo wodą. Jego ujście (nozdrza wewnętrzne) otwiera się do gardzieli będącej wspólnym odcinkiem dla układu oddechowego ipokarmowego. Zgardzielą łączy się krtań prowadząca do tchawicy rozdzielającej się na dwa oskrzela kluczowe idalej na coraz cieńsze iliczniejsze odgałęzienia kończące się oskrzelikami oddechowymi. Większe oskrzela mają budowę zbliżoną do tchawicy, awich ściankach także występują charakterystyczne niepełne pierścienie chrzęstne. Wmiarę zmniejszania się przekroju oskrzeli pierścienie rozpadają się na coraz mniejsze chrząstki, z kolei najcieńsze oskrzela wogóle nie mają przedmiotów wzmacniających. Płuca ryb dwudysznych, płazów, gadów issaków mają budowę workowatą, z kolei uptaków - rurkowatą. Szczególnie sporą powierzchnię zamiany gazowej mają płuca ptaków issaków. Ptaki zawdzięczają ją nadzwyczajnie silnie rozgałęzionej sieci cieniutkich przewodów, ssaki - obecności pęcherzyków płucnych. Powierzchnia oddechowa przypadająca na 1 g masy ciała osiąga uptaków powyżej 100 cm2, z kolei ussaków wynosi od 10 do 40 cm2. Pasożyty wewnętrzne, takie jak przywry, nicienie itasiemce, nie posiadają u.o

Czym jest układ oddechowy znaczenie w Słownik biologia U .

Co znaczy Uremia:
Słownik mocznica układ oddechowy.
Co znaczy Urobilinogen:
Słownik końcowy wytwór rozkładu bilirubiny ( żółć), która powstaje wwyniku rozkładu hemoglobiny. U. powstaje pod wpływem bakterii jelitowych istanowi brunatny barwnik kału układ oddechowy.
Co znaczy Uwodnienie:
Słownik hydratacja układ oddechowy.
Co znaczy Układ Krążenia:
Słownik układ krwionośny układ oddechowy.
Co znaczy Układ Nerwowy Bezkręgowców:
Słownik iwłókien nerwowych układ zapewniający bezkręgowcom kontakt ze środowiskiem zewnętrznym i koordynację działań narządów wewnętrznych. Stopień rozwoju u.n.b. jest związany zpozycją systematyczną układ oddechowy.
  • Dodano:
  • Autor: