kręgowców rozrodczy układ definicja
Co to jest układ rozrodczy kręgowców. Wyjaśnienie kluczowymi elementami są gruczoły rozrodcze.

Czy przydatne?

Co to jest układ rozrodczy kręgowców

Co oznacza UKŁAD ROZRODCZY KRĘGOWCÓW: układ, którego kluczowymi elementami są gruczoły rozrodcze - gonady. Gamety kobiece - jajniki - produkują komórki jajowe; gamety męskie - jądra - produkują plemniki. Wskład narządów rozrodczych wchodzą drogi wyprowadzające gamety i narządy kopulacyjne. Ukręgoustych (Cyclostomata) wokresie dojrzewania degeneruje się przewód pokarmowy, acałą jamę ciała wypełnia nieparzysta gonada. Brak dróg wyprowadzających. Usamic wielu gatunków spodoustych (Selachii) funkcjonuje tylko jeden jajnik. Rolę jajowodów pełnią przewody Mllera, zrastające się ze sobą przed ujściem do kloaki. Wzależności od metody rozrodu, obserwuje się różne wykształcenie poszczególnych odcinków jajowodów. Gruczoły skorupowe są dobrze rozwinięte tylko ugatunków jajo- ijajożyworodnych. Usamców jądra są spore, wydłużone izrastające się ze sobą tylnymi odcinkami. Zjąder plemniki przechodzą do przewodów odprowadzających, anastępnie do przewodów najądrza inasieniowodów, utworzonych zprzewodów Wolffa. Nasieniowody otwierają się do kloaki. Uwszystkich spodoustych występuje zapłodnienie zewnętrzne, narząd kopulacyjny utworzony jest zprzekształconych promieni płetw brzusznych. Usamic kostnoszkieletowych (Teleostei) jajniki są bardzo spore iprodukują bardzo liczne, niewielkie jaja. Ukostnoszkieletowych nie zawiązuje się wogóle przewód Mllera, ajajowód tworzy się zfałdu płciowego. Jajowody uchodzą na zewnątrz ciała za odbytem. Także usamców gonady sa spore. Jądra wielu gatunków zrastają się ze sobą tylnymi odcinkami. Wokresie tarła ściany pęcherzyków nasiennych pękają, acałe jądro wypełnia się masą plemników. Na zewnątrz są one wyprowadzane nasieniowodami, które uniektórych gatunków mają postać licznych kanalików połączonych ze sobą poprzecznymi przewodami - tak zwany anastomozami. Uwiększości form nasieniowody uchodzą pomiędzy odbytem aujściem moczowodów. Poza nielicznymi wyjątkami ukostnoszkieletowych występuje zapłodnienie zewnętrzne - iutych form nie ma narządów kopulacyjnych. Unielicznych gatunków żyworodnych, na przykład uakwariowego gupika Poecilia reticulata, narząd kopulacyjny tworzy się zprzekształconej płetwy odbytowej. Usamic płazów (Amphibia) jajniki mają kształt groniasty, wyprodukowane jaja przechodzą bezpośrednio do jamy ciała. Migawki nabłonka jamy ciała kierują jaja do ujść brzusznych jajowodów (przewodów Mllera). Tuż przed porą godową wścianach jajowodów rozwijają się gruczoły, wydzielające potem galaretowate otoczki jaj ( skrzek). Jądra samców są różnie wykształcone wróżnych rzędach. Od jądra biegną kanaliki łączące się wokolicach śródnercza zprzewodem Biddera. Kloaka samców jest zazwyczaj większa od kloaki samic imoże być wynicowana na zewnątrz tworząc narząd kopulacyjny. Usamic gadów jajniki wokresie owulacji otulone są rozszerzonymi ujściami jajowodów, do których wnikają komórki jajowe. Uform żywo- ijajożyworodnych zarodki rozwijają się wmacicach. Przed ujściem do kloaki jajowód tworzy pochwę. Wścianie jajowodów obserwuje się cewkowate uchyłki pełniące funkcje zbiorników nasienia. Jądra gadów są owalne, uwęży leżą jedno za drugim. Do jąder przylegają wyjątkowo spore najądrza. Nasieniowody są przekształconymi przewodami Wolffa. Nasieniowody uchodzą do kloaki. Uwszystkich gatunków gadów zapłodnienie jest wewnętrzne

Czym jest układ rozrodczy kręgowców znaczenie w Słownik biologia U .

Co znaczy Układ Chłonąco-Trawiący:
Słownik układ pokarmowo-naczyniowy układ rozrodczy kręgowców co znaczy.
Co znaczy Uniformitarianizm:
Słownik przyjmująca, że cała skorupa ziemska była wprzeszłości kształtowana poprzez takie same czynniki, jakie panują aktualnie. Założenie takie pozwala między innymi na określanie warunków klimatycznych układ rozrodczy kręgowców krzyżówka.
Co znaczy Uracyl:
Słownik pirymidyny układ rozrodczy kręgowców co to jest.
Co znaczy Układ Neuromotoryczny:
Słownik układ nerwowy bezkręgowców układ rozrodczy kręgowców słownik.
Co znaczy Urikotelia:
Słownik zwierzęta urikoteliczne układ rozrodczy kręgowców czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: