wodny układ definicja
Co to jest układ wodny. Wyjaśnienie szkarłupni (Echinodermata) układ kanalików wypełnionych wodą.

Czy przydatne?

Co to jest układ wodny

Co oznacza UKŁAD WODNY: występujący u szkarłupni (Echinodermata) układ kanalików wypełnionych wodą morską iprowadzących do drobnych rozgałęzień, zw. nóżkami ambulakralnymi. Napełnione wodą nóżki wysuwają się iprzysysają do podłoża. Dlatego nóżki ambulakralne mogą służyć do poruszania się i chwytania pokarmu. U.w. spełnia także funkcje wydalnicze

Czym jest układ wodny znaczenie w Słownik biologia U .

Co znaczy Układ Pseudohemalny:
Słownik mechanizm kanałów przylegających do układu nerwowego szkarłupni (Echinodermata), jest on połączony z celomą iwypełniony płynem, za którego pośrednictwem następuje odżywianie komórek nerwowych układ wodny.
Co znaczy Układ Krążenia:
Słownik układ krwionośny układ wodny.
Co znaczy Układ Buforujący:
Słownik roztwór buforujący układ wodny.
Co znaczy Układ Nerwowy:
Słownik odbierający bodźce zotoczenia iwnętrza organizmu zwierzęcego, przewodzący iprzetwarzający impulsy nerwowe i umożliwiający koordynację działania wszystkich narządów wewnętrznych. Wu.n. w najwyższym układ wodny.
Co znaczy Urikotelia:
Słownik zwierzęta urikoteliczne układ wodny.
  • Dodano:
  • Autor: