osiowy walec definicja
Co to jest walec osiowy. Wyjaśnienie część łodygi ikorzenia zawierająca tkanki przewodzące.

Czy przydatne?

Co to jest walec osiowy

Co oznacza WALEC OSIOWY: położona centralnie część łodygi ikorzenia zawierająca tkanki przewodzące iotoczona warstwą komórek okolnicy. Wewnętrzną część w.o. stanowi tak zwany rdzeń zbudowany ztkanki miękiszowej. Włodygach roślin jednoliściennych w.o. brak

Czym jest walec osiowy znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Warunkowanie Klasyczne:
Słownik odkryte istosowane poprzez Pawłowa I. wytwarzanie odruchu warunkowego walec osiowy.
Co znaczy Wrzeciono Podziałowe:
Słownik mitozy układ kurczliwych mikrotubul białkowych umożliwiających rozdzielenie chromosomów wtrakcie podziału jądra komórkowego ( kariokineza). Najczęściej jeden zkońców mikrotubuli wchodzącej wskład w walec osiowy.
Co znaczy Wiatrosiewność:
Słownik anemochoria walec osiowy.
Co znaczy Wątrobowce, Porostnicowate:
Słownik Bryophytina), obejmująca rzędy między innymi porostnicowców (Marchantiales) ijungermaniowców (Jungermaniales). Rośliny należące do wątrobowców odznaczają się przemianą pokoleń, nie mniej jednak walec osiowy.
Co znaczy Wtórnojamowce:
Słownik wielokomórkowych odznaczających się posiadaniem wtórnej jamy ciała ( celoma). Wzależności od stopnia rozwoju celomy wyróżnia się: bezjamowce, do których należą płazińce (Platyhelminthes) i wstężnice walec osiowy.
  • Dodano:
  • Autor: