wektor definicja
Co to jest wektor. Wyjaśnienie drobnoustrojami albo pasożytami, nie przejawiające jakichkolwiek.

Czy przydatne?

Co to jest wektor

Co oznacza WEKTOR: 1) zwierzę zakażone drobnoustrojami albo pasożytami, nie przejawiające jakichkolwiek symptomów choroby, ale roznoszące zakażenie przez odchody albo mocz; 2) DNA bakteriofagów albo plazmid bakteryjny wykorzystywany do przenoszenia sztucznie dołączonego fragmentu DNA do komórki bakteryjnej, roślinnej albo zwierzęcej. Wykorzystywanie w. jest typową techniką inżynierii genetycznej. Pozwala ona na wprowadzanie do genomu organizmu obcych genów, które wywołują wystąpienie cech nietypowych dla organizmu macierzystego. Wszczepiając komórce bakteryjnej na przykład gen ludzkiej insuliny, można wywołać, że zacznie ona produkować ten obcy sobie związek. Zwierzęta irośliny, do których genomu włączono obcy DNA, ustala się mianem organizmów transgenicznych

Czym jest wektor znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Wsierdzie:
Słownik śródsierdzie wektor.
Co znaczy Worek:
Słownik zklasy workowców (Ascomycetes), powstająca zdikariotycznych (dwujądrowych) strzępek powstających wwyniku gametangiogamii, a więc zlania się zawartości lęgni iplemni ( gametangium). Wewnątrz w wektor.
Co znaczy Wakuolizacja:
Słownik termin odnoszący się do liczby wakuoli wkomórce. Stopień w. ustala, jaką część komórki zajmują wakuole wektor.
Co znaczy Wodociąg Sylwiusza:
Słownik wodociąg mózgu wektor.
Co znaczy Włośnie:
Słownik wtym uczłowieka, pasożytnicze nicienie należące do obleńców (Nemathelminthes) powodujące chorobę zw. włośnicą. Choroba ta jest wywoływana poprzez w. krętego (Trichinella spiralis), którym można się wektor.
  • Dodano:
  • Autor: