przewodząca wiązka definicja
Co to jest wiązka przewodząca. Wyjaśnienie komórek łyka i drewna, biegnące od liści do korzeni.

Czy przydatne?

Co to jest wiązka przewodząca

Co oznacza WIĄZKA PRZEWODZĄCA: pasmo złożone zgrup komórek łyka i drewna, biegnące od liści do korzeni rośliny. Budujące w.p. tkanki przewodzące są ułożone na przemian (w korzeniu) i koncentrycznie albo naprzeciwlegle (w łodydze). Istnieją dwa typy wiązek koncentrycznych: hadrocentryczne, wktórych drewno jest otoczone łykiem, ileptocentryczne, wktórych łyko jest otoczone drewnem. Wzależności od układu przedmiotów przewodzących wyróżnia się w.p. kolateralne, złożone zpojedynczych, leżących naprzeciw siebie pasm łyka idrewna. Jeżeli pasma te rozdzielone są warstwą komórek miazgi ( merystem), to taką w.p. ustala się mianem otwartej. Zachowuje ona umiejętność do przyrostu wtórnego. Jeżeli z kolei pierwotna tkanka merystematyczna wcałości zamieni się wkomórki łyka albo drewna, tak że wobrębie w.p. będą się one stykać bezpośrednio - stworzenie w.p. zamknięta. Uniektórych roślin, na przykład uziemniaka, występują wiązki bikolateralne złożone zdwóch warstw łyka oddzielonych od siebie warstwą drewna

Czym jest wiązka przewodząca znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Wągier:
Słownik ulokowana wmięśniach żywiciela pośredniego. Przybiera zazwyczaj postać pęcherzyka, zw. cysticerkusem, wktórego wnętrzu znajduje się główka. Po spożyciu mięsa zarażonego w. główka wysuwa się na wiązka przewodząca.
Co znaczy Włośnica:
Słownik włośnie wiązka przewodząca.
Co znaczy Wielopostaciowość:
Słownik występowania dwóch albo więcej form tego samego gatunku. Formy takie mogą różnić się morfologicznie ifizjologicznie. Odpowiednikiem w. jest na przykład występowanie sporofitu igametofitu upaprotników wiązka przewodząca.
Co znaczy Wielogniazdowość:
Słownik polikalizm wiązka przewodząca.
Co znaczy Witellarium:
Słownik gruczoł żółtkowy wiązka przewodząca.
  • Dodano:
  • Autor: