wielokomórkowce definicja
Co to jest wielokomórkowce. Wyjaśnienie obejmujące zwierzęta, których ciało zbudowane jest zwielu.

Czy przydatne?

Co to jest wielokomórkowce

Co oznacza WIELOKOMÓRKOWCE: podkrólestwo obejmujące zwierzęta, których ciało zbudowane jest zwielu komórek, wprzeciwieństwie do zwierząt jednokomórkowych ( pierwotniaki). W. są bardzo zróżnicowane pod względem zarówno morfologicznym, jak ianatomicznym. Ich wspólną właściwością jest postęp zarodkowy, w czasie którego zachodzi różnicowanie komórek wyspecjalizowanych wpełnieniu różnych funkcji iustaleniu ich wzajemnej zależności

Czym jest wielokomórkowce znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Wzrost:
Słownik polegająca na zwiększaniu wymiarów ciała, typowa dla organizmów żywych. Może bazować na zwiększaniu liczby komórek, awprzypadku jednokomórkowców albo zwierząt ookreślonej liczbie komórek ciała (na wielokomórkowce.
Co znaczy Wydzieliny:
Słownik produkty gruczołów powstające wtrakcie wydzielania wielokomórkowce.
Co znaczy Wędrówki Zwierząt:
Słownik migracje wielokomórkowce.
Co znaczy Wtórnojamowce:
Słownik wielokomórkowych odznaczających się posiadaniem wtórnej jamy ciała ( celoma). Wzależności od stopnia rozwoju celomy wyróżnia się: bezjamowce, do których należą płazińce (Platyhelminthes) i wstężnice wielokomórkowce.
Co znaczy Wyspy Langerhansa:
Słownik trzustka wielokomórkowce.
  • Dodano:
  • Autor: