mięśniowy skórno definicja
Co to jest wór skórno-mięśniowy. Wyjaśnienie występująca uniektórych grup bezkręgowców, na przykład.

Czy przydatne?

Co to jest wór skórno-mięśniowy

Co oznacza WÓR SKÓRNO-MIĘŚNIOWY: powłoka ciała występująca uniektórych grup bezkręgowców, na przykład u płazińców (Platyhelminthes), obleńców (Namathelminthes) i pierścienic (Annelida). W.s.-m. jest zbudowany zjednowarstwowego nabłonka, pokrytego warstwą oskórka ( kutykula) i położonych poniżej kilku warstw mięśni okrężnych ipodłużnych. Dzięki warstwom mięśni w.s.-m. umożliwia również przemieszczanie się zwierzęcia

Czym jest wór skórno-mięśniowy znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Węzeł Ranviera:
Słownik włókien nerwowych, nie pokryte osłonką mielinową. Odpowiadają granicom sąsiadujących ze sobą komórek Schwanna. Ww.R. włókno nerwowe osłonięte jest tylko poprzez aksolemę. Ww.R. od włókien nerwowych wór skórno-mięśniowy.
Co znaczy Włókna Bezrdzenne:
Słownik włókna nerwowe wór skórno-mięśniowy.
Co znaczy Współczynnik Selekcji:
Słownik wyznacznik określający nasilenie selekcji wodniesieniu do genów badanego genotypu ioznaczający ich względny udział wpuli genowej pokolenia potomnego wporównaniu zgenotypem standardowym wór skórno-mięśniowy.
Co znaczy Wartość Przystosowawcza:
Słownik wartość adaptacyjna wór skórno-mięśniowy.
Co znaczy Włókna Mielinowe:
Słownik włókna nerwowe wór skórno-mięśniowy.
  • Dodano:
  • Autor: