wrzęchy definicja
Co to jest wrzęchy. Wyjaśnienie bezkręgowców żyjących raczej wpłucach idrogach oddechowych.

Czy przydatne?

Co to jest wrzęchy

Co oznacza WRZĘCHY: typ pasożytniczych bezkręgowców żyjących raczej wpłucach idrogach oddechowych jaszczurek, krokodyli iwęży, rzadziej ussaków iptaków. W. żywią się krwią, śluzem ikomórkami nabłonka. Mają robakowaty kształt iosiągają maksymalnie 15 cm długości. Ciało, którego przednia część wyposażona jest wwieniec haków, pokryte jest schitynizowaną kutykulą. Układ pokarmowy w. ma postać prostej rury. Układ nerwowy jest szczątkowy, układów oddechowego, krwionośnego iwydalniczego brak zupełnie. W. są rozdzielnopłciowe; ich gonady, wypełnione milionami jaj, zajmują znaczącą część jamy ciała. Uczłowieka w. są spotykane sporadycznie

Czym jest wrzęchy znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Wibryssy:
Słownik włosy czuciowe, występujące wskórze głowy, znacząco rzadziej na nadgarstkach niektórych ssaków. Wewnątrz mieszka włosowego w. znajdują się liczne zakończenia nerwowe, na które przenoszony jest nacisk wrzęchy.
Co znaczy Wtórnojamowce:
Słownik wielokomórkowych odznaczających się posiadaniem wtórnej jamy ciała ( celoma). Wzależności od stopnia rozwoju celomy wyróżnia się: bezjamowce, do których należą płazińce (Platyhelminthes) i wstężnice wrzęchy.
Co znaczy Wikarionty:
Słownik spokrewnione imające zbliżone wymogi siedliskowe, zajmujące podobne pod względem biocenotycznym środowiska, położone jednak woddalonych od siebie obszarach geograficznych. Odpowiednikiem jest bóbr wrzęchy.
Co znaczy Wieszadełko:
Słownik okrytonasiennych nitkowaty, jedno- albo wielokomórkowy twór powstający tuż po zapłodnieniu zkomórek pochodzących zpodziałów zygoty. Podziały szczytowej komórki w. dają zasadniczą część zarodka. Rola wrzęchy.
Co znaczy Wiatrosiewność:
Słownik anemochoria wrzęchy.
  • Dodano:
  • Autor: