podziałowe wrzeciono definicja
Co to jest wrzeciono podziałowe. Wyjaśnienie mitozy układ kurczliwych mikrotubul białkowych.

Czy przydatne?

Co to jest wrzeciono podziałowe

Co oznacza WRZECIONO PODZIAŁOWE: powstający w czasie mitozy układ kurczliwych mikrotubul białkowych umożliwiających rozdzielenie chromosomów wtrakcie podziału jądra komórkowego ( kariokineza). Najczęściej jeden zkońców mikrotubuli wchodzącej wskład w.p. jest połączony z centriolą, przeciwległy z centromerem chromosomu. Gdyż wdzielącej się komórce centriole przemieszczają się na przeciwległe bieguny, kurczenie się przytwierdzonych do nich mikrotubul skutkuje podobne rozmieszczenie rozdzielanych chromosomów. Wzależności od obecności centrioli albo jej braku wyróżnia się w.p. astralne, typowe dla zwierząt iczęści roślin niższych, i w.p. anastralne, występujące uroślin wyższych

Czym jest wrzeciono podziałowe znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Wirusy Bakteryjne:
Słownik bakteriofagi wrzeciono podziałowe.
Co znaczy Wiciowce:
Słownik jednokomórkowców, których narządem lokomotorycznym jest wić. Zalicza się do nich gromady w. roślinnych (Phytoflagellata) izwierzęcych (Zooflagellata). W. roślinne posiadają celulozową ścianę wrzeciono podziałowe.
Co znaczy Węch:
Słownik jeden ze zmysłów zwierzęcych umożliwiający rozpoznawanie substancji zapachowych rozpuszczonych wpowietrzu albo wodzie. Zobacz także: narządy węchu wrzeciono podziałowe.
Co znaczy Wole:
Słownik rozszerzenie przełyku wykorzystywane do magazynowania pokarmu. Ugatunków odżywiających się nasionami zjedzony pokarm ulega ww. pęcznieniu irozmiękczaniu. Ugołębi komórki gruczołów w. produkują wrzeciono podziałowe.
Co znaczy Warunkowanie Instrumentalne:
Słownik określonej reakcji ruchowej przez wykorzystywanie nagrody albo kary. Odpowiednikiem jest uczenie zwierząt domowych korzystania zpoideł, wktórych woda pojawia się po naciśnięciu odpowiedniej dźwigni wrzeciono podziałowe.
  • Dodano:
  • Autor: