wtórouste definicja
Co to jest wtórouste. Wyjaśnienie trójwarstwowców, uktórych zarodkowy gastroporus przekształca się.

Czy przydatne?

Co to jest wtórouste

Co oznacza WTÓROUSTE: ekipa trójwarstwowców, uktórych zarodkowy gastroporus przekształca się wotwór odbytowy funkcjonujący wpozostałym okresie życia. Wtórna jama gębowa wykształca się na przeciwległym wstosunku do gastroporusa biegunie ciała. Do w. zaliczane są następujące typy: szczecioszczękie (Chaetognatha), przedstrunowce (Protochordata), rurkoczułkowce (Pogonophora) i strunowce (Chordata)

Czym jest wtórouste znaczenie w Słownik biologia W .

Co znaczy Węzeł Ranviera:
Słownik włókien nerwowych, nie pokryte osłonką mielinową. Odpowiadają granicom sąsiadujących ze sobą komórek Schwanna. Ww.R. włókno nerwowe osłonięte jest tylko poprzez aksolemę. Ww.R. od włókien nerwowych wtórouste.
Co znaczy Warga Zajęcza:
Słownik zarodkowym wada rozwojowa objawiająca się rozdwojeniem wargi górnej, które jest regularnie połączone zrozszczepieniem podniebienia. W.z. powstaje w konsekwencji niedostatecznego przekształcenia się wtórouste.
Co znaczy Wzór Zębowy:
Słownik liczby zębów poszczególnych typów występujących udanego gatunku ssaka. Przedstawia on zęby znajdujące się po jednej stronie głowy. Zapis dotyczący szczęki umieszcza się nad poziomą kreską, z kolei wtórouste.
Co znaczy Wtórnojamowce:
Słownik wielokomórkowych odznaczających się posiadaniem wtórnej jamy ciała ( celoma). Wzależności od stopnia rozwoju celomy wyróżnia się: bezjamowce, do których należą płazińce (Platyhelminthes) i wstężnice wtórouste.
Co znaczy Wtręty Komórkowe:
Słownik inkluzje wtórouste.
  • Dodano:
  • Autor: