zakażenie definicja
Co to jest zakażenie. Wyjaśnienie opierający na wniknięciu organizmu jednokomórkowego do wnętrza.

Czy przydatne?

Co to jest zakażenie

Co oznacza ZAKAŻENIE: mechanizm opierający na wniknięciu organizmu jednokomórkowego do wnętrza ciała gospodarza, które najczęściej prowadzi do procesu chorobowego. Z. następuje zazwyczaj w konsekwencji uszkodzenia naturalnych barier ochronnych, na przykład wnastępstwie uszkodzenia powłoki ciała. Wyróżnia się dwa typy z. - utajone, które nie wiąże się ze zmianami chorobowymi ( nosicielstwo), i jawne, którego efektem jest choroba gospodarza

Czym jest zakażenie znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zwierzęta Poliestralne:
Słownik zwierzęta, uktórych cykl płciowy występuje wciąż, bez przerw. Z.p. są na przykład mysz, szczur, świnia iczłowiek zakażenie.
Co znaczy Zasada Założyciela:
Słownik zgodnie zktórą populacja powstająca znielicznej ekipy osobników (założycieli), jakie opanowały nowe siedlisko, na przykład wyspę albo nowy dla danego gatunku ląd, może pod względem składu zakażenie.
Co znaczy Zygota:
Słownik komórka będąca efektem połączenia się gamety męskiej iżeńskiej wprocesie zapłodnienia zakażenie.
Co znaczy Związki Wysokoenergetyczne:
Słownik zawierające co najmniej jedno wiązanie, którego hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do z.w. należą: adenozynotrifosforan, fosfageny ifosfoenylopirogroniany. Rozpad ATP do ADP ifosforu zakażenie.
Co znaczy Zakres Tolerancji:
Słownik określonego czynnika środowiskowego, wktórym możliwe jest funkcjonowanie organizmu. Wartości skrajne z.t. wywołują najczęściej zahamowanie albo spowolnienie wzrostu irozmnażania. Z racji na z.t zakażenie.
  • Dodano:
  • Autor: