zakwit definicja
Co to jest zakwit. Wyjaśnienie pojawienia się glonów wwodzie, powiązane zokresowym wystąpieniem.

Czy przydatne?

Co to jest zakwit

Co oznacza ZAKWIT: zdarzenie masowego pojawienia się glonów wwodzie, powiązane zokresowym wystąpieniem szczególnie sprzyjających warunków (korzystna temperatura inasłonecznienie). W czasie z. woda przybiera barwę zieloną albo brunatną iswoją konsystencją regularnie przypomina zupę. Z. skutkuje zazwyczaj masowe ginięcie ryb, zw. przyduchą. Jest ona wywołana tym, iż wnocy, przy zahamowanej fotosyntezie, glony zużywają ogromne ilości tlenu

Czym jest zakwit znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zalążek:
Słownik zarodnia) roślin nasiennych. Z. złożona jest zośrodka, który odpowiada makrosporangium paprotników różnozarodnikowych, otoczonego jedną (u nagonasiennych) albo dwiema osłonkami (u okrytonasiennych zakwit.
Co znaczy Zol:
Słownik układ koloidalny zakwit.
Co znaczy Zwierzęta Homojoosmotyczne:
Słownik organizmy utrzymujące stałe wewnętrzne ciśnienie osmotyczne, niezależne od stężenia płynów wotoczeniu zakwit.
Co znaczy Związki Wysokoenergetyczne:
Słownik zawierające co najmniej jedno wiązanie, którego hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do z.w. należą: adenozynotrifosforan, fosfageny ifosfoenylopirogroniany. Rozpad ATP do ADP ifosforu zakwit.
Co znaczy Zarodniki:
Słownik umożliwiające rozmnażanie bezpłciowe, zktórych nowy organizm wykształca się bez zapłodnienia. Nazwy tej używa się również wodniesieniu do przetrwalnikowych komórek wegetatywnych tworzonych poprzez zakwit.
  • Dodano:
  • Autor: