sporowce zarodnikowce definicja
Co to jest zarodnikowce, sporowce. Wyjaśnienie pierwotniaków (Protozoa) obejmujący wyłącznie.

Czy przydatne?

Co to jest zarodnikowce, sporowce

Co oznacza ZARODNIKOWCE, SPOROWCE: typ pasożytniczych pierwotniaków (Protozoa) obejmujący wyłącznie organizmy pasożytnicze, nie wykształcające wstadium dojrzałym jakichkolwiek narządów lokomotorycznych, wyjątek stanowią hurmaczki, a więc gregaryny (Gregarinida). Organizmy należące do tej ekipy odżywiają się pobierając pokarm całą powierzchnią ciała idlatego nie posiadają wodniczek pokarmowych. Rozmnażają się płciowo ibezpłciowo, aich cykle rozwojowe są bardzo skomplikowane. Do z. należy między innymi gromada krwinkowców (Haemosporidia), której przedstawicielami są zarodźce (Plasmodium) wywołujące malarię

Czym jest zarodnikowce, sporowce znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Związki Wysokoenergetyczne:
Słownik zawierające co najmniej jedno wiązanie, którego hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do z.w. należą: adenozynotrifosforan, fosfageny ifosfoenylopirogroniany. Rozpad ATP do ADP ifosforu zarodnikowce, sporowce.
Co znaczy Zwierzęta Stałocieplne:
Słownik wprocesie ewolucji wytworzyły systemy wykorzystywane do regulowania temperatury ciała iutrzymania jej na stałym poziomie, niezależnie od wahań temperatury otaczającego środowiska. Do z.s. należą zarodnikowce, sporowce.
Co znaczy Zoochoria:
Słownik rozsiewania nasion izarodników poprzez zwierzęta iludzi (antropochoria). Wybrane nasiona izawierające je owoce, stanowiące pokarm zwierząt, są poprzez nie regularnie gubione. Tę formę z. ustala się zarodnikowce, sporowce.
Co znaczy Zastawki Półksiężycowate:
Słownik serce zarodnikowce, sporowce.
Co znaczy Zimnokrwistość:
Słownik zmiennocieplność zarodnikowce, sporowce.
  • Dodano:
  • Autor: