założyciela zasada definicja
Co to jest zasada założyciela. Wyjaśnienie zgodnie zktórą populacja powstająca znielicznej ekipy.

Czy przydatne?

Co to jest zasada założyciela

Co oznacza ZASADA ZAŁOŻYCIELA: prawidłowość, zgodnie zktórą populacja powstająca znielicznej ekipy osobników (założycieli), jakie opanowały nowe siedlisko, na przykład wyspę albo nowy dla danego gatunku ląd, może pod względem składu genetycznego znacząco różnić się od populacji macierzystej. Wpraktyce gdyż mała ekipa osobników posiada zazwyczaj tylko niewielką część alleli poszczególnych genów występujących wpopulacji macierzystej, atym samym odznacza się znacząco mniejszą zmiennością genetyczną. Z.z. jest przejawem dryftu genetycznego

Czym jest zasada założyciela znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zwierzęta Ureoteliczne:
Słownik zwierzęta, które jako końcowy wytwór metabolizmu aminokwasów wydalają mocznik. Wydalanie mocznika (ureotelia) charakteryzuje ryby, płazy, wybrane gady issaki zasada założyciela.
Co znaczy Zwierzęta Amonioteliczne:
Słownik wytworem przemiany azotowej (aminokwasów, atym samym białek) jest amoniak. Zalicza się do nich bezkręgowce wodne iryby kostnoszkieletowe, płazy stale bytujące wwodzie, które żyjąc wśrodowisku wodnym zasada założyciela.
Co znaczy Zalążnia:
Słownik część słupka ( kwiat) uokrytonasiennych, wewnątrz której znajduje się jeden albo kilka zalążków. Ściana z. powstaje przez zrośnięcie brzegów albo ścian jednego lub większej liczby owocolistków zasada założyciela.
Co znaczy Zwierzęta Stałocieplne:
Słownik wprocesie ewolucji wytworzyły systemy wykorzystywane do regulowania temperatury ciała iutrzymania jej na stałym poziomie, niezależnie od wahań temperatury otaczającego środowiska. Do z.s. należą zasada założyciela.
Co znaczy Zoopsychologia:
Słownik się badaniami reakcji zmysłowych izachowania zwierząt. Dostarcza między innymi informacji na temat zależności stopnia rozwoju układu nerwowego abogactwem izróżnicowaniem form zachowań. Zobacz także zasada założyciela.
  • Dodano:
  • Autor: