zęby definicja
Co to jest zęby. Wyjaśnienie znajdujące się wpoczątkowym odcinku przewodu pokarmowego.

Czy przydatne?

Co to jest zęby

Co oznacza ZĘBY: twarde twory znajdujące się wpoczątkowym odcinku przewodu pokarmowego, wykorzystywane do chwytania irozdrabniania pokarmu. Bywają także używane od ataku albo obrony. Z. większości kręgowców pochodzą od plakoidalnych łusek ryb spodoustych ( łuski). U kręgoustych występują ząbki rogowe; z. bezkręgowców są zbudowane zchityny. Wszystkie kręgowce, zwyjątkiem ssaków, posiadają jednakowe, niezróżnicowane zęby. To jest tak zwany homodontyzm. Ussaków występuje heterodontyzm, opierający na zróżnicowaniu zębów na siekacze, kły, przedtrzonowce itrzonowce. Z. spodoustych mają stożkowaty kształt isą nieco tylko zmienionymi łuskami plakoidalnymi. Zazwyczaj występują wwielu szeregach. Uryb kostnoszkieletowych z. mogą występować nie tylko na kościach budujących aparat szczękowy, lecz również na języku, niektórych kościach tworzących sklepienie jamy gębowej i na łukach skrzelowych. również upłazów igadów z. mogą występować nie tylko na szczęce iżuchwie, lecz również na niektórych kościach podniebienia. Ugadów obserwuje się trzy typy osadzenia z. na kościach. Z. przyrastające do szczytowej krawędzi żuchwy albo szczęki należą do typu akrodontycznego (akrodontyzm). Takie, które przyrastają do wewnętrznej powierzchni kości, na której są osadzone, prezentują typ pleurodontyczny (pleurodontyzm). W najwyższym stopniu zaawansowany ewolucyjnie, tekodontyczny(tekodontyzm)typ osadzenia z. występuje ukrokodyli iwspółczesnych ssaków. Ich z. są umieszczone wzębodołach. Uniektórych węży występują z. jadowe, posiadające rowek albo kanalik, poprzez który do ciała ukąszonej ofiary spływa jad. Z. ssaka jest złożony zkorony ijednego albo kilku korzeni. Wystającą zzębodołu koronę łączy zkorzeniem szyjka. Z. taki zbudowany jest ze zbitej tkanki kostnej zw. dentyną (zębiną). Korona z. jest pokryta od zewnątrz szkliwem, z kolei korzenie pokrywa cement. (Ryc. 101) Z. większości ssaków (z wyjątkiem szczerbaków iwaleni) są zróżnicowane na siekacze, kły, przedtrzonowce itrzonowce. Siekacze (I) są jednokorzeniowe, mają postać dłutowatą isłużą zazwyczaj do odcinania kęsów pożywienia. Uniektórych gatunków siekacze mogą ulegać znacznym przekształceniom, na przykład usamców narwali (morskie walenie) jeden zgórnych siekaczy intensywnie rośnie naprzód iosiąga długość powyżej 2m. Wpodobny sposób powstają także ciosy słoni. Korony kłów (C) mają postać wydłużonych stożków isą szczególnie dobrze rozwinięte ugatunków drapieżnych. Służą do chwytania iuśmiercania ofiary. (Ryc. 102) Najsilniejsze modyfikacje powiązane zprzystosowaniem do różnych rodzajów pokarmu obejmują przedtrzonowce (P) itrzonowce (M), określane mianem z. policzkowych. Uowadożernych idrapieżnych są one dostosowane do cięcia pokarmu, aich korony mają ostre krawędzie ispiczaste sęczki (sekodontyzm). Z. policzkowe ssaków roślinożernych mają płaskie korony dostosowane do rozcierania pokarmu, pokryte listewkami szkliwa. Unieparzystokopytnych listewki te są cienkie isilnie pofałdowane (lofodontyzm), z kolei uprzeżuwaczy są znacząco grubsze iułożone wcharakterystyczne półksiężyce (selenodontyzm). Listewki z. policzkowych części gryzoni i słoni tworzą płaskie cylindry (plicidontyzm). Na trzonowcach iprzedtrzonowcach ssaków wszystkożernych znajdują się zaokrągloneguzki(bunodontyzm). Uwiększości ssaków z. ulegają jednorazowej zamianie. Uosobników młodych wyrzynają się z. mleczne, obejmujące siekacze, kły iprzedtrzonowce. Są one zastępowane poprzez z. stałe, pośród których pojawiają się także trzonowce. Zdarzenie występowania dwóch pokoleń z. nosi nazwę difiodontyzmu. Zobacz także: wzór zębowy

Czym jest zęby znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zwierzęta Homojoosmotyczne:
Słownik organizmy utrzymujące stałe wewnętrzne ciśnienie osmotyczne, niezależne od stężenia płynów wotoczeniu zęby.
Co znaczy Zoogeografia:
Słownik biogeografia zęby.
Co znaczy Zwierzęta Synantropijne:
Słownik synantropizm zęby.
Co znaczy Zarodnia:
Słownik wytwarzający zarodniki. Z. grzybów iglonów jest najczęściej jednokomórkowa, ajej wielokrotne podziały prowadzą do stworzenia zarodników. Uroślin wyższych z. są wielokomórkowe. Tkanka, zktórej zęby.
Co znaczy Zaćma:
Słownik katarakta zęby.
  • Dodano:
  • Autor: