darwina zięby definicja
Co to jest zięby Darwina. Wyjaśnienie gatunków ptaków zrzędu łuszczaków, zamieszkujących wyspy.

Czy przydatne?

Co to jest zięby Darwina

Co oznacza ZIĘBY DARWINA: ekipa endemicznych gatunków ptaków zrzędu łuszczaków, zamieszkujących wyspy archipelagu Galapagos. Wywodzą się one od któregoś zpołudniowoamerykańskich gatunków zięb. Ich prawdopodobną ewolucję ispecjację opisał Darwin K. Gatunki wywodzące się od wspólnego, żywiącego się nasionami przodka opanowały wwarunkach izolacji panującej na wyspach różnorodne nisze ekologiczne iwykształciły zróżnicowane tryby życia. Wybrane znich odżywiają się owocami, inne zaś owadami iliśćmi. Wszystkie z.D. stanowią doskonały przykład działania radiacji adaptatywnej. (Ryc.103)

Czym jest zięby Darwina znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zwierzęta Społeczne:
Słownik ustalenie gatunków zwierząt żyjących wzorganizowanych ekipach - rodzinach, wktórych działalność każdego zosobników podporządkowana jest biznesom ekipy. Najlepiej znane są społeczności owadów zięby darwina.
Co znaczy Zalążek:
Słownik zarodnia) roślin nasiennych. Z. złożona jest zośrodka, który odpowiada makrosporangium paprotników różnozarodnikowych, otoczonego jedną (u nagonasiennych) albo dwiema osłonkami (u okrytonasiennych zięby darwina.
Co znaczy Zarodnikowce, Sporowce:
Słownik pierwotniaków (Protozoa) obejmujący wyłącznie organizmy pasożytnicze, nie wykształcające wstadium dojrzałym jakichkolwiek narządów lokomotorycznych, wyjątek stanowią hurmaczki, a więc gregaryny zięby darwina.
Co znaczy Zwierzęta Amonioteliczne:
Słownik wytworem przemiany azotowej (aminokwasów, atym samym białek) jest amoniak. Zalicza się do nich bezkręgowce wodne iryby kostnoszkieletowe, płazy stale bytujące wwodzie, które żyjąc wśrodowisku wodnym zięby darwina.
Co znaczy Zielenice:
Słownik Obejmuje jednokomórkowe iwielokomórkowe formy słodkowodne imorskie. Wszystkie posiadają celulozową ścianę komórkową, dobrze ukształtowane jądro komórkowe ichloroplasty zawierające chlorofile aib zięby darwina.
  • Dodano:
  • Autor: