wysokoenergetyczne związki definicja
Co to jest związki wysokoenergetyczne. Wyjaśnienie zawierające co najmniej jedno wiązanie, którego.

Czy przydatne?

Co to jest związki wysokoenergetyczne

Co oznacza ZWIĄZKI WYSOKOENERGETYCZNE: substancje zawierające co najmniej jedno wiązanie, którego hydroliza dostarcza powyżej 24kJ/mol energii. Do z.w. należą: adenozynotrifosforan, fosfageny ifosfoenylopirogroniany. Rozpad ATP do ADP ifosforu dostarcza od 35 do 40 kJ/mol. Omawiane substancje stanowią nośniki energii uzyskiwanej poprzez organizmy wtrakcie mechanizmów metabolicznych

Czym jest związki wysokoenergetyczne znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zarodnia:
Słownik wytwarzający zarodniki. Z. grzybów iglonów jest najczęściej jednokomórkowa, ajej wielokrotne podziały prowadzą do stworzenia zarodników. Uroślin wyższych z. są wielokomórkowe. Tkanka, zktórej związki wysokoenergetyczne.
Co znaczy Zoosocjologia:
Słownik dział zoologii badający stosunki międzygatunkowe albo pomiędzy osobnikami wobrębie jednego gatunku, na przykład uzwierząt stadnych związki wysokoenergetyczne.
Co znaczy Zasada Założyciela:
Słownik zgodnie zktórą populacja powstająca znielicznej ekipy osobników (założycieli), jakie opanowały nowe siedlisko, na przykład wyspę albo nowy dla danego gatunku ląd, może pod względem składu związki wysokoenergetyczne.
Co znaczy Zapylenie:
Słownik na znamieniu słupka roślin okrytonasiennych albo na zalążku nagonasiennych. Wzależności od pochodzenia pyłku wyróżnia się samopylność ( samozapylenie) i obcopylność. Pyłek może być przenoszony związki wysokoenergetyczne.
Co znaczy Zespół Chromosomów:
Słownik garnitur chromosomów związki wysokoenergetyczne.
  • Dodano:
  • Autor: