amonioteliczne zwierzęta definicja
Co to jest zwierzęta amonioteliczne. Wyjaśnienie wytworem przemiany azotowej (aminokwasów, atym.

Czy przydatne?

Co to jest zwierzęta amonioteliczne

Co oznacza ZWIERZĘTA AMONIOTELICZNE: zwierzęta, uktórych wytworem przemiany azotowej (aminokwasów, atym samym białek) jest amoniak. Zalicza się do nich bezkręgowce wodne iryby kostnoszkieletowe, płazy stale bytujące wwodzie, które żyjąc wśrodowisku wodnym mają sposobność łatwego usuwania amoniaku zustroju wpostaci soli amonowych

Czym jest zwierzęta amonioteliczne znaczenie w Słownik biologia Z .

Co znaczy Zygoten:
Słownik mejoza zwierzęta amonioteliczne.
Co znaczy Zwierzęta Tkankowe:
Słownik tkankowce zwierzęta amonioteliczne.
Co znaczy Zarodniki:
Słownik umożliwiające rozmnażanie bezpłciowe, zktórych nowy organizm wykształca się bez zapłodnienia. Nazwy tej używa się również wodniesieniu do przetrwalnikowych komórek wegetatywnych tworzonych poprzez zwierzęta amonioteliczne.
Co znaczy Zoologia:
Słownik biologia zwierzęta amonioteliczne.
Co znaczy Zaplemnienie:
Słownik wefekcie kopulacji umieszczenie plemników wprzewodach układu płciowego samicy, które prowadzi do następującego potem zapłodnienia. Terminem tym ustala się czasem również zbliżenie plemników do zwierzęta amonioteliczne.
  • Dodano:
  • Autor: