anoda definicja
Definicja Anoda. Czym jest dodatnia elektroda. Co znaczy Anoda słownik.

Czy przydatne?

Definicja Anoda

Co to jest anoda: dodatnia elektroda.

Co znaczy Apatia:
Słownik stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich anoda.
Co znaczy Astma Oskrzelowa:
Słownik zobacz dychawica oskrzelowa anoda.
Co znaczy Amnezja:
Słownik symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa anoda.
Co znaczy Aminokwasy:
Słownik fundamentalny cząstki strukturalne tworzące białka anoda.
Co znaczy Agonista:
Słownik protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu anoda.
  • Dodano:
  • Autor: