antagonta definicja
Definicja Antagonista. Czym jest do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz.

Czy przydatne?

Definicja Antagonista

Co to jest antagonista: w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista).

Co znaczy Arteria:
Słownik zobacz tętnica Arterioskleroza - miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek prowadzące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku wieńcowym, siatkówce, nerkach antagonista.
Co znaczy Anoda:
Słownik dodatnia elektroda antagonista.
Co znaczy Astma Oskrzelowa:
Słownik zobacz dychawica oskrzelowa antagonista.
Co znaczy Albinos:
Słownik człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry antagonista.
Co znaczy Apatia:
Słownik stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich antagonista.
  • Dodano:
  • Autor: