antagonta definicja
Definicja Antagonista. Czym jest do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz.

Czy przydatne?

Definicja Antagonista

Co znaczy Antagonista: w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista)