audiometr definicja
Definicja Audiometr. Czym jest aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku.

Czy przydatne?

Definicja Audiometr

Co to jest audiometr: aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu.

Co znaczy Audiologia:
Słownik edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu audiometr.
Co znaczy Astma Oskrzelowa:
Słownik zobacz dychawica oskrzelowa audiometr.
Co znaczy Amnezja:
Słownik symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa audiometr.
Co znaczy Albinos:
Słownik człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry audiometr.
Co znaczy Apatia:
Słownik stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich audiometr.
  • Dodano:
  • Autor: