spastyczny chód definicja
Definicja Chód spastyczny. Czym jest z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem.

Czy przydatne?

Definicja Chód spastyczny

Co to jest chód spastyczny: z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach.

Co znaczy Choroba Niedokrwienna Serca:
Słownik zobacz dolegliwość wieńcowa chód spastyczny.
Co znaczy Chód Kangurowy:
Słownik to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn chód spastyczny.
Co znaczy Choroba Św. Walentego:
Słownik zobacz padaczka chód spastyczny.
Co znaczy Choroba Heinego I Medina:
Słownik wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni chód spastyczny.
Co znaczy Choroby Demielinizacyjna:
Słownik to są dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym chód spastyczny.
  • Dodano:
  • Autor: