choroba osgood schlattera definicja
Definicja Choroba Osgood i Schlattera. Czym jest chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Osgood i Schlattera

Co to jest choroba osgood i schlattera: jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia.

Co znaczy Głuchota:
Słownik jedno albo obustronny brak słuchu choroba osgood i schlattera co to jest.
Co znaczy Geriatria:
Słownik jedna z dyscyplin medycyny, zajmująca się zjawiskami wynikającymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form terapii i profilaktyki starzenia się choroba osgood i schlattera definicja.
Co znaczy Chromosomy:
Słownik nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej choroba osgood i schlattera co znaczy.
Co znaczy Choroba Niedokrwienna Serca:
Słownik zobacz dolegliwość wieńcowa choroba osgood i schlattera słownik.
Co znaczy Choroba Perthesa:
Słownik głowy kości udowej u dzieci. Występuje przeważnie u chłopców w momencie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Dotyczy raczej jednego biodra. Dolegliwość wywołana jest poprzez zaburzenia ukrwienia głowy kości choroba osgood i schlattera znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: