choroba osgood schlattera definicja
Definicja Choroba Osgood i Schlattera. Czym jest chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Osgood i Schlattera

Co to jest choroba osgood i schlattera: jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia.

Co znaczy Chód Ataktyczny:
Słownik wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej choroba osgood i schlattera.
Co znaczy Chód Parkinsonowski:
Słownik powolny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi choroba osgood i schlattera.
Co znaczy Chód Histeryczny:
Słownik demonstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna choroba osgood i schlattera.
Co znaczy Choroba Downa:
Słownik zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem umysłowym najczęściej w stopniu umiarkowanym i znacznym, i charakterystycznymi cechami choroba osgood i schlattera.
Co znaczy Ćwiczenia Ogółnokondycyjne:
Słownik mają podnieś na możliwie najwyższy poziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego, poprzez powiększoną aktywność ruchową części ciała nie objętych procesem chorobowym choroba osgood i schlattera.
  • Dodano:
  • Autor: