demielinizacyjna choroby definicja
Definicja Choroby demielinizacyjna. Czym jest osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym.

Czy przydatne?

Definicja Choroby demielinizacyjna

Co to jest choroby demielinizacyjna: to są dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Co znaczy Chód Tylnosznurowy:
Słownik ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego choroby demielinizacyjna.
Co znaczy Choroba Buergera:
Słownik zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego choroby demielinizacyjna.
Co znaczy Choroba Sprengela:
Słownik wrodzone wysokie ustawienie łopatki choroby demielinizacyjna.
Co znaczy Chód Ataktyczny:
Słownik wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej choroby demielinizacyjna.
Co znaczy Ćwiczenia Samowspomagane:
Słownik pacjent dzięki zdrowej kończyny wykonuje ruch do poprowadzenia biernego ruchu w kończynie chorej. To są ćwiczenia kombinowane choroby demielinizacyjna.
  • Dodano:
  • Autor: