decybel definicja
Definicja Decybel. Czym jest określająca natężenie bodźców dźwiękowych podawanych dla oceny.

Czy przydatne?

Definicja Decybel

Co to jest decybel: jednostka w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych podawanych dla oceny wrażliwości progowej.

Co znaczy Demencja:
Słownik otępienie, obniżenie sprawności umysłowej powiązane z przebytym schorzeniem psychicznym albo nerwowym decybel.
Co znaczy Drgawki:
Słownik mimowolne skurcze różnych grup mięśni szkieletowych, pochodzenia mózgowego albo rdzeniowego decybel.
Co znaczy Dermatolog:
Słownik doktor specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry decybel.
Co znaczy Dozymetria:
Słownik sposoby pomiaru dawek promieniowania jonizującego, dokonywana dzięki dawkomierza w powietrzu lub napromieniowanych obiektach, a również sposoby obliczania tych dawek decybel.
Co znaczy Dur Brzuszny:
Słownik dolegliwość bakteryjna, zakaźna objawiająca się bólem głowy, uczuciem pragnienia, zaparciami decybel.
  • Dodano:
  • Autor: