endoskopia definicja
Definicja Endoskopia. Czym jest endoskopu. Może być połączone z małymi operacjami. Co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja Endoskopia

Co to jest endoskopia: wziernikowanie, oglądanie jam ciała i narządów dzięki endoskopu. Może być połączone z małymi operacjami.

Co znaczy Epilepsja:
Słownik zobacz padaczka endoskopia.
Co znaczy EKG:
Słownik zobacz elektrokardiogram endoskopia.
Co znaczy Elektroencefalografia:
Słownik sposób pomiaru czynności bioelektrycznej mózgu endoskopia.
Co znaczy Elektrodiagnostyka:
Słownik sposób badania pobudliwości tkanek dzięki prądu stałego i impulsowego w celu diagnostycznym endoskopia.
Co znaczy Endoskop:
Słownik wziernik. Przyrząd zaopatrzony we swoje źródło światła i układ optyczny endoskopia.
  • Dodano:
  • Autor: