farmakomania definicja
Definicja Farmakomania. Czym jest uzależnienia lekowe. Co znaczy Farmakomania słownik.

Czy przydatne?

Definicja Farmakomania

Co to jest farmakomania: uzależnienia lekowe.

Co znaczy Flora Bakteryjna:
Słownik to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze farmakomania.
Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne i farmakomania.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu farmakomania.
Co znaczy Fibrynogen:
Słownik czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii farmakomania.
Co znaczy Fetyszyzm:
Słownik ukierunkowanie seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład części garderoby) bliskiej albo obcej osoby farmakomania.
  • Dodano:
  • Autor: