fibrynogen definicja
Definicja Fibrynogen. Czym jest czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj.

Czy przydatne?

Definicja Fibrynogen

Co to jest fibrynogen: czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii.

Co znaczy Flora Bakteryjna:
Słownik to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze fibrynogen.
Co znaczy Fetyszyzm:
Słownik ukierunkowanie seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład części garderoby) bliskiej albo obcej osoby fibrynogen.
Co znaczy Farmakomania:
Słownik uzależnienia lekowe fibrynogen.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu fibrynogen.
Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne i fibrynogen.
  • Dodano:
  • Autor: