fizjoterapia definicja
Definicja Fizjoterapia. Czym jest dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania.

Czy przydatne?

Definicja Fizjoterapia

Co to jest fizjoterapia: dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu.

Co znaczy Flora Bakteryjna:
Słownik to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze fizjoterapia.
Co znaczy Farmakomania:
Słownik uzależnienia lekowe fizjoterapia.
Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne i fizjoterapia.
Co znaczy Fetyszyzm:
Słownik ukierunkowanie seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład części garderoby) bliskiej albo obcej osoby fizjoterapia.
Co znaczy Fibrynogen:
Słownik czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii fizjoterapia.
  • Dodano:
  • Autor: