fizykoterapia definicja
Definicja Fizykoterapia. Czym jest naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach.

Czy przydatne?

Definicja Fizykoterapia

Co to jest fizykoterapia: dział lecznictwa wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne i ultradźwięki.

Co znaczy Fibrynogen:
Słownik czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii fizykoterapia.
Co znaczy Flora Bakteryjna:
Słownik to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze fizykoterapia.
Co znaczy Fetyszyzm:
Słownik ukierunkowanie seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład części garderoby) bliskiej albo obcej osoby fizykoterapia.
Co znaczy Farmakomania:
Słownik uzależnienia lekowe fizykoterapia.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu fizykoterapia.
  • Dodano:
  • Autor: