fizykoterapia definicja
Definicja Fizykoterapia. Czym jest naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach.

Czy przydatne?

Definicja Fizykoterapia

Co to jest fizykoterapia: dział lecznictwa wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne i ultradźwięki.

Co znaczy Przykurcz Dupuytrena:
Słownik przykurcz rozcięgna dłoniowego fizykoterapia co to jest.
Co znaczy Genotyp:
Słownik przy rozmnażaniu płciowym to jest cały kompletny zapis genetyczny pochodzący w równych częściach od obojga rodziców fizykoterapia definicja.
Co znaczy Homeopatia:
Słownik leczenie małymi dawkami lekami, które w dużej ilości spowodowały aby symptomy podobne do dolegliwości fizykoterapia co znaczy.
Co znaczy Jonoforeza:
Słownik zobaczjontoforeza fizykoterapia słownik.
Co znaczy Dysplazja Biodra Wrodzona:
Słownik wada wrodzona narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki, opóźnionym rozwoju głowy kości udowej i przodoskręceniu szyjki kości udowej fizykoterapia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: