bakteryjna flora definicja
Definicja Flora bakteryjna. Czym jest to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym.

Czy przydatne?

Definicja Flora bakteryjna

Co to jest flora bakteryjna: to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze.

Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetlne i flora bakteryjna.
Co znaczy Farmakomania:
Słownik uzależnienia lekowe flora bakteryjna.
Co znaczy Fibrynogen:
Słownik czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii flora bakteryjna.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu flora bakteryjna.
Co znaczy Fetyszyzm:
Słownik ukierunkowanie seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład części garderoby) bliskiej albo obcej osoby flora bakteryjna.
  • Dodano:
  • Autor: