definicja
Definicja Gen. Czym jest nośnik informacji genetycznej. Co znaczy Gen słownik.

Czy przydatne?

Definicja Gen

Co to jest gen: nośnik informacji genetycznej.

Co znaczy Genotyp:
Słownik przy rozmnażaniu płciowym to jest cały kompletny zapis genetyczny pochodzący w równych częściach od obojga rodziców gen.
Co znaczy Geriatria:
Słownik jedna z dyscyplin medycyny, zajmująca się zjawiskami wynikającymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form terapii i profilaktyki starzenia się gen.
Co znaczy Gerontologia:
Słownik edukacja o starzeniu się gen.
Co znaczy Galwanizacja:
Słownik zabieg fizykalny, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały gen.
Co znaczy Garb:
Słownik utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, regularnie ze zniekształcenia klatki piersiowej gen.
  • Dodano:
  • Autor: