niewydolność definicja
Definicja Niewydolność. Czym jest niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu.

Czy przydatne?

Definicja Niewydolność

Co to jest niewydolność: niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu.

Co znaczy Neuron:
Słownik komórka nerwowa budująca układu nerwowego, złożona jest z ciała komórki, wielu krótkich wypustek (zobacz dendryt) i pojedynczej wypustki osiowej ((zobacz akson niewydolność.
Co znaczy Niedowład:
Słownik częściowe upośledzenie siły mięśniowej albo grup mięśniowych niewydolność.
Co znaczy Niewydolność Nerek:
Słownik to jest ograniczona filtracja w nerkach, której efektem jest przyrost w osoczu krwi substancji toksycznych w normalnej sytuacji wydalanych z organizmu niewydolność.
Co znaczy Niewydolność Oddechowa:
Słownik niewystarczająca liczba zamiany gazowej w płucach niewydolność.
Co znaczy Neuralgia:
Słownik nerwoból, napadowe pojawiające się ostre bóle w obszarze unerwienia niewydolność.
  • Dodano:
  • Autor: