obrzęk definicja
Definicja Obrzęk. Czym jest przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź.

Czy przydatne?

Definicja Obrzęk

Co to jest obrzęk: puchlina tkankowa, znaczące nagromadzenia płynu surowiczego przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź śluzówek, lecz również do tkanki nerwowej, podścieliska tkanek miąższowych, pustych przestrzeni i narządów jamistych, ponadto do przestrzeni międzykomórkowej.

Co znaczy Omamy:
Słownik zobacz halucynacje obrzęk.
Co znaczy Ostomalacja:
Słownik rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości obrzęk.
Co znaczy Onkologia:
Słownik tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem obrzęk.
Co znaczy Osteoporoza:
Słownik zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach obrzęk.
Co znaczy Odma Płucna:
Słownik obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc obrzęk.
  • Dodano:
  • Autor: