obrzęk definicja
Definicja Obrzęk. Czym jest przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź.

Czy przydatne?

Definicja Obrzęk

Co to jest obrzęk: puchlina tkankowa, znaczące nagromadzenia płynu surowiczego przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź śluzówek, lecz również do tkanki nerwowej, podścieliska tkanek miąższowych, pustych przestrzeni i narządów jamistych, ponadto do przestrzeni międzykomórkowej.

Co znaczy Omamy:
Słownik zobacz halucynacje obrzęk.
Co znaczy Osteoporoza:
Słownik zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach obrzęk.
Co znaczy Ostomalacja:
Słownik rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości obrzęk.
Co znaczy Odma:
Słownik obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować obrzęk.
Co znaczy Odra:
Słownik dolegliwość zakaźna, występująca najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia. Po zakończeniu dolegliwości w tym okresie dzieci nabywają długookresowa odporność na tę chorobę. Zakażenie drogą kropelkową obrzęk.
  • Dodano:
  • Autor: