odmrożenie definicja
Definicja Odmrożenie. Czym jest ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury.

Czy przydatne?

Definicja Odmrożenie

Co to jest odmrożenie: ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury.

Co znaczy Osteoporoza:
Słownik zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach odmrożenie.
Co znaczy Omamy:
Słownik zobacz halucynacje odmrożenie.
Co znaczy Ortopedia:
Słownik edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu odmrożenie.
Co znaczy Odma Płucna:
Słownik obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc odmrożenie.
Co znaczy Ostomalacja:
Słownik rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości odmrożenie.
  • Dodano:
  • Autor: