oparzenie definicja
Definicja Oparzenie. Czym jest płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego.

Czy przydatne?

Definicja Oparzenie

Co to jest oparzenie: uszkodzenie tkanek w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego.

Co znaczy Ostomalacja:
Słownik rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości oparzenie.
Co znaczy Omamy:
Słownik zobacz halucynacje oparzenie.
Co znaczy Omdlenia:
Słownik napadowe krótkotrwała strata przytomności w wyniku niedostatecznego ukrwienia mózgu oparzenie.
Co znaczy Odma Płucna:
Słownik obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc oparzenie.
Co znaczy Odmrożenie:
Słownik ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury oparzenie.
  • Dodano:
  • Autor: