oparzenie definicja
Definicja Oparzenie. Czym jest płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego.

Czy przydatne?

Definicja Oparzenie

Co to jest oparzenie: uszkodzenie tkanek w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego.

Co znaczy Omamy:
Słownik zobacz halucynacje oparzenie.
Co znaczy Osierdzie:
Słownik to jest osłonkowo-ślizgowa powłoka serca oparzenie.
Co znaczy Odra:
Słownik dolegliwość zakaźna, występująca najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia. Po zakończeniu dolegliwości w tym okresie dzieci nabywają długookresowa odporność na tę chorobę. Zakażenie drogą kropelkową oparzenie.
Co znaczy Ostomalacja:
Słownik rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości oparzenie.
Co znaczy Odma:
Słownik obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować oparzenie.
  • Dodano:
  • Autor: