ortopedia definicja
Definicja Ortopedia. Czym jest edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych.

Czy przydatne?

Definicja Ortopedia

Co to jest ortopedia: edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu.

Co znaczy Odma Płucna:
Słownik obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc ortopedia.
Co znaczy Onkologia:
Słownik tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem ortopedia.
Co znaczy Omamy:
Słownik zobacz halucynacje ortopedia.
Co znaczy Ostomalacja:
Słownik rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości ortopedia.
Co znaczy Odma:
Słownik obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować ortopedia.
  • Dodano:
  • Autor: